HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

HOME

O NAS

KOMPETENCJE

WIZJA

PROJEKTY

Jesteśmy firmą inżynierską, która specjalizuje się w pracach związanych z:

 • jakością wyrobów,
 • metrologią w procesach produkcyjnych
  • pomiarami wielkości fizycznych
  • wzorcowaniem / kalibracją przyrządów pomiarowych.
 • oceną zgodności z dyrektywami UE (znak CE) i opiniami dla wyrobów elektrycznych
 • badaniami wyrobów przemysłu elektrotechnicznego, RTV, małego AGD, IT i maszyn

Szczególnym obszarem naszej orientacji są pomiary wielkości:

 • geometrycznych - długość, kąt, odchyłki geometryczne i struktura powierzchni
 • mechanicznych - siła, twardość materiałów, moment siły
 • elektrycznych - napięcie, prąd, rezystancja, częstotliwość,
 • ciśnienia i temperatury

Doświadczenie zdobywaliśmy między innymi, podczas piętnastoletniej współpracy z akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym „ZETOM” w Katowicach oraz wieloma laboratoriami z Polski i zagranicy.

Od trzech lat kontynuujemy działalność w obszarach:

 • prac laboratoryjnych,
 • napraw / modernizacji przyrządów pomiarowych,
 • ekspertyz procesów pomiarowych,
 • szkoleń metrologicznych i auditów jakości,
 • doradztwa z zakresu jakości.


 labor@kalibrux.pl