HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

OFERTA

WZORCOWANIA

BADANIA

OCENA ZGODNOŚCI CE

SZKOLENIA

SERWIS

CENY

OFERTA

Oferta nasza skierowana jest do organizacji, które potrzebują wsparcia specjalistów inżynierów metrologów w zakresie:

  • oceny procesów pomiarowych wielkości fizycznych
  • wzorcowania/kalibracji
  • badania cech fizycznych wyrobów
  • oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektyw UE
  • serwisu używanych przyrządów pomiarowych
  • modernizacji i doskonalenia procesów pomiarowych
  • szkoleń i konsultacji specjalistycznych
 labor@kalibrux.pl