HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

SYSTEM JAKOŚCI

PROCEDURY SYSTEMOWE

AKREDYTACJA ISO 17025

SYSTEM JAKOŚCI

W Laboratorium KalibruX w 2009r. został opracowany i częściowo wdrożony system zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

System zarządzania obejmuje wszystkie prace laboratoryjne, zarówno prace badawcze jak prace wzorcowania przyrządów pomiarowych. System zarządzania pozwala utrzymać wysokie kompetencje laboratorium KalibruX w zakresie świadczonych usług dla wszystkich klientów zarówno w laboratorium Kalibrux jak również w miejscu wskazanym przez klienta.

Podstawowe elementy systemu zarządzania wg normy ISO 17025:

 • niezależność, obiektywność, zachowanie poufności,
 • kompetentny personel kierowniczy i pomocniczy
 • nadzór nad dokumentami i zapisami,
 • podejmowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,
 • rozpatrywanie skarg,
 • doskonalenie przez prowadzenie i analizowanie wyników auditów,
 • odpowiednie warunki środowiskowe,
 • odpowiednio dobrane wyposażenie pomiarowe
 • właściwe metody badań i wzorcowań,
 • zapewnienie spójności pomiarów,
 • prezentowanie wyników pomiarów zgodnie z wymaganiami normy,

są w odpowiednim stopniu wdrożone i realizowane we wszystkich obszarach działań laboratorium KalibruX.

Najwyższe kierownictwo w zapisach polityki jakości deklaruje:

 • poziom jakości realizowanych usług laboratoryjnych
 • wykonywanie prac według zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i zgodnie z wymaganiami normy i procedur systemowych
 • zapoznanie personelu z celami systemu zarządzania
 • doskonalenie systemu zarządzania i kompetencji laboratorium.

(Polityka Jakości)

Obowiązujące procedury systemowe przedstawiono w zakładce PROCEDURY SYSTEMOWE

(Deklaracja pracy w systemie zarządzania wg ISO 17025)

Obecnie nasz system zarządzania jest w fazie wdrożenia i doskonalenia celem uzyskania w 2012r. akredytacji PCA na wykonywanie wzorcowania przyrządów do pomiarów: geometrii , wielkości elektrycznych, momentu siły oraz badań sprzętu elektrycznego na potrzeby ocen zgodności CE.

 labor@kalibrux.pl