HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

JEDNOSTKI MIAR

TABELE KONWERSJI

TERMINOLOGIA

METODY WZORCOWANIA

LINKI

JEDNOSTKA MIARY ang.unit of measurement
Wielkość określona, zdefiniowana i przyjęta umownie, z którą porównuje się inne wielkości tego samego rodzaju w celu ich ilościowego wyrażania w stosunku do tej wielkości przyjętej umownie.
Układ SI UKŁAD JEDNOSTEK MIAR ang. system of units of measurement

Zbiór jednostek podstawowych i jednostek pochodnych, określonych zgodnie z przyjętymi regułami w danym układzie wielkości. np. SI.

 labor@kalibrux.pl