HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

HOME

O NAS

KOMPETENCJE

WIZJA

PROJEKTY

KOMPETENCJE

Nasze kompetencje do świadczenia dla Państwa usług inżynierskich zdobywaliśmy przez wiele lat kształcenia na kierunkach technicznych wyższych uczelni:

 • mechanicznym, automatyki, informatyki, elektrycznym.

oraz podyplomowych studiach z zarządzania jakością

Wykształcenie techniczne naszego personelu, wykonywanie funkcji najwyższego kierownictwa w akredytowanym laboratorium badawczym i wzorcującym oraz liczny udział w szkoleniach doskonalących daje podstawy do realizacji prac według zasad „dobrej praktyki laboratoryjnej”.

Doświadczenie w metrologii zdobyliśmy poprzez realizację zadań pomiarowych i badawczych, zarówno w siedzibie stałej laboratorium, jak również w miejscach wskazanych przez klientów, co dodatkowo powiększało nasze doświadczenie.

Kompetencje naszego personelu były wielokrotnie weryfikowana przez auditorów systemów jakości lub ekspertów technicznych Polskiego Centrum Akredytacji. Nasi współpracownicy byli uznani jako personel akredytowany do wykonywania kalibracji/wzorcowania przyrządów do pomiarów długości, kąta, oraz wielkości mechanicznych i elektrycznych, ciśnienia i temperatury.

Nasz personel posiada ukończony cykl szkoleń dla auditorów w PCBC oraz auditorów i ekspertów technicznych w PCA.

Kontakt z kilkuset organizacjami z różnych branż przemysłu daje silny potencjał do realizacji celów firmy i fachowej pomocy naszym klientom. Wśród firm z którymi współpracujemy należy wymienić :

 • FIAT Bielsko Biała,
 • TOYOTA Wałbrzych,
 • ELECTROLUX Świdnica,
 • ELECTROLUX Siewierz,
 • ELECTROLUX Oława,
 • BITRON Sosnowiec,
 • TIMKEN Sosnowiec,
 • LEGRAND Ząbkowice Śląskie,
 • LP Products Mitutoyo Andrychów,
 • FAMUR Katowice,
 • VOLKSWAGEN Polkowice.

Poza doświadczeniem zdobywanym w pracy laboratoryjnej, posiadamy doświadczenie w treningach z uczestnikami szkoleń z zakresu systemów jakości oraz metrologii.

Całe doświadczenie to ponad tysiąc godzin zajęć wykładowych i seminaryjnych dla uczestników z całej Polski oraz doradztwo przy wdrażaniu systemów jakości dla kilkunastu organizacji.

Częste uczestnictwo w konferencjach i sympozjach, krajowych organizacji zajmujących się promowaniem jakości, pozwalało skonfrontować nasze doświadczenie i pogłębiać wiedzę o najnowszych osiągnięciach techniki pomiarowej. Nasz personel posiada ukończony cykl szkoleń dla auditorów w PCBC oraz auditorów i ekspertów technicznych w PCA.

 labor@kalibrux.pl