HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

OFERTA

OPIS PROCESU

METODY

WZORCOWANIA

Wykonujemy wzorcowanie / kalibrację przyrządów pomiarowych:

  • w laboratorium własnym
  • w miejscu wskazanym przez klienta - w przypadku przyrządów stacjonarnych lub w sytuacjach pracy ciągłej przyrządów.

następujących grup przyrządów pomiarowych do pomiarów:

  • długości, kąta, struktury powierzchni i odchyłek geometrycznych,
  • wielkości elektrycznych - napięcia, prądu, rezystancji,
  • wielkości mechanicznych - siła, moment siły, twardość,
  • temperatury i ciśnienia

 labor@kalibrux.pl