HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

OFERTA

OPIS PROCESU

METODY

BADANIA

Badanie to określenie przynajmniej jednej cechy wyrobu zgodnie z procedurą. Wykonujemy badania podstawowych cech wyrobów jak:

  • geometria,
  • wytrzymałość mechaniczna,
  • wytrzymałość elektryczna i termiczna,
  • funkcjonalność

W laboratorium własnym lub w miejscu wskazanym przez klienta - w przypadku wyrobów o dużych gabarytach.
Oferujemy pomiary wymiarów liniowych / kątowych, odchyłki kształtu i położenia, siły, momentu siły, temperatury, ciśnienia, realizujemy pomiary gwintów w układzie metrycznym lub calowym, gwintów rurowych G oraz rurowych R.

Zakresy mierzonych parametrów zestawione są w zakresie badań.

(Zestawienie możliwości badawczych)
(Przykłady posiadanych stanowisk badawczych)

 labor@kalibrux.pl