HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

OFERTA

OPIS PROCESU

TEMATY SZKOLEŃ

SZKOLENIA

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych.
Kierujemy naszą ofertę do Państwa celem rozważenia konieczności podniesienia kompetencji personelu w ważnym aspekcie wytwarzania i zapewnienia jakości produktu jakim jest sterowanie jakością i pomiary w procesach produkcyjnych.
Oferta nasza powinna zainteresować organizacje które na co dzień wykonują pomiary w swoich procesach, a zatem wykorzystują przyrządy pomiarowe.
Jeżeli:

 • macie problem z rozróżnieniem terminów kalibracja, wzorcowanie, legalizacja, sprawdzanie,
 • musicie liczyć błędy pomiaru, poprawki, wskaźniki procesu,
 • Wasz klient lub auditor zapytał Was o obliczanie niepewności pomiaru,
 • potrzebujecie uregulować statystycznie proces pomiarowy,
 • potrzebujecie mieć kompetentny personel w zakresie pomiarów wielkości fizycznych jak długość, kąt, siła, moment siły, temperatura, wielkości elektryczne,
 • potrzebujecie wzorcować swoje przyrządy pomiarowe,
 • pojawią Wam się wątpliwości w obszarze pomiarów w procesach produkcyjnych,
 • potrzebujecie najnowszych wskazówek do organizacji laboratorium wg normy ISO 17025,
 • służymy pomocą w organizacji i prowadzeniu szkoleń.

Dotychczas przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń w których uczestnicy doskonalili swoje kompetencje w następujących zagadnieniach metrologicznych:

 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym (szkolenie pozwalające sprawnie poruszać się w zagadnieniach metrologii w systemach jakości oraz prowadzić skuteczny nadzór nad wyposażeniem pomiarowym),
 • kalibracja/wzorcowanie przyrządów pomiarowych (szkolenie mające na celu naukę od podstaw kalibracji/wzorcowania przyrządów pomiarowych do wybranych przez siebie grup przyrządów pomiarowych, najczęściej były to przyrządy do pomiarów długości, kąta siły oraz wielkości elektrycznych),
 • podstawy metrologii (szkolenie w którym uczestnicy poznali praktyczne możliwości pomiarów, zapisywania wyników, interpretacji i analizy danych pomiarowych,
 • niepewność pomiarów (szkolenie pozwalające opanować praktycznie umiejętność szacowania niepewności dla pomiarów wykonywanych w Waszych organizacjach),
 • dobór wyposażenia pomiarowego (dające umiejętności projektowania procesów pomiarowych i właściwego zastosowania przyrządów do zamierzonego zastosowania),
 • organizacja laboratorium według normy ISO 17025 oraz najnowszych standardów (wprowadzenie w laboratoriach zasad opisanych w normie ISO 17025 oraz zasad dobrej praktyki laboratoryjnej),
 • projektowanie procesów pomiarowych i SPC (podstawy statystycznej kontroli procesu).
 labor@kalibrux.pl