HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

OFERTA

NAPRAWY

MODERNIZACJE

SERWIS

W przypadku awarii lub wątpliwości poprawności wskazań Waszych przyrządów pomiarowych oferujemy szybki serwis.

Nasze usługi obejmują:

  • oględziny przyrządu pomiarowego i procedurę dalszego postępowania,
  • weryfikację wskazań przyrządu pomiarowego,
  • naprawa lub wydanie ekspertyzy celem złomowania lub zakupu części zamiennych lub naprawy u producenta,
  • wymiana uszkodzonych części
  • ponowna weryfikacja wskazań przyrządu pomiarowego,
  • ewentualna adjustacja i wzorcowanie
 labor@kalibrux.pl