HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

WRÓĆ

OPIS PROCESU

METODY

METODY WZORCOWANIA

Do realizacji wzorcowań stosujemy standardowe metody oparte o znormalizowane metody opisane w normach międzynarodowych lub innych dokumentach organizacji o uznanym autorytecie metrologicznym jak np. polski GUM, niemiecki DKD lub VDI.

Wykaz dokumentów źródłowych znajduje się w zakładce INFO.

(Zestawienie możliwości wzorcowania)
(Przykłady posiadanych wzorców wielkości elektrycznych)
(Przykłady posiadanych wzorców wielkości długości, kąt, kształtu i chropowatości)
(Przykłady posiadanych wzorców wielkości mechanicznych)

 labor@kalibrux.pl