HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

SYSTEM JAKOŚCI

PROCEDURY SYSTEMOWE

AKREDYTACJA ISO 17025

Wykaz procedur ogólnych w systemie zarządzania laboratorium KalibruX

Nazwa proceduryNumer procedury
Nadzór nad dokumentacją i zapisamiL-PO-01
Przegląd zapytań, ofert i umówL-PO-02
Zakupy usług i dostawL-PO-03
Obsługa klienta i skargiL-PO-04
Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami wzorcowańL-PO-05
Działania korygujące i zapobiegawczeL-PO-06
Audity wewnętrzneL-PO-07
Przegląd zarządzaniaL-PO-08
PersonelL-PO-09
Postępowanie z wyposażeniem pomiarowymL-PO-10
Postępowanie przy wzorcowaniu i dokumentowaniu wzorcowańL-PO-11
Sterowanie jakościąL-PO-12
Postępowanie z obiektami/przyrządami pomiarowymi klientaL-PO-13
Metody badań/wzorcowań i ich walidacjaL-PO-14
Zapewnienie warunków lokalowych i środowiskowychL-PO-15
Postępowanie przy badaniu i dokumentowaniu badańL-PO-16

 labor@kalibrux.pl