HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

SYSTEM JAKOŚCI

PROCEDURY SYSTEMOWE

AKREDYTACJA ISO 17025

Deklaracja wypełniania polityki jakości wg 17025 i przystąpienia do procesu akredytacji PCA


Zobowiązuję cały personel laboratorium do realizacji prac zgodnie z opublikowaną polityką jakości laboratorium KalibruX. Deklaruję wdrożenie do końca 2011r. wszystkich elementów systemu zarządzania w takim stopniu, aby proces akredytacji przez PCA został zakończony wydaniem certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego / wzorcującego.

Jarosław Wójcik
Właściciel


 labor@kalibrux.pl