HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

JEDNOSTKI MIAR

TABELE KONWERSJI

TERMINOLOGIA

METODY WZORCOWANIA

LINKI

TABELE KONWERSJI

KONWERSJA JEDNOSTEK MOMENTU SIŁY
Jednostka do konwersjicN/mdaN/cmN/mozf/inlbf/inkgf/cmkgf/m
cN/m10,10,011,4160,0880,1020,001
daN/cm1010,114,160,881,020,0102
N/m100101141,68,85110,200,102
ozf/in0,7060,07060,00710,06250,0720,0007
lbf/in11,31,130,1131611,1520,0115
kgf/cm9,8070,98070,09813,890,86810,01
kgf/m980,798,079,807138986,81001

KONWERSJA JEDNOSTEK TEMPERATURY
Konwertowana jednostkaNa jednostkęFormuła
Celsjusz (TC)Kelvin (TK)TK=TC+273,15
Fahrenheit (TF)Kelvin (TK)TK=5/9*(TF+459,67)
Rankin (TR)Kelvin (TK)TK=5/9*TR
Kelvin (TK)Celsjusz (TC)TC=TK-273,15
Fahrenheit (TF)Celsjusz (TC)TC=5/9*(TF-32)

KONWERSJA JEDNOSTEK CIŚNIENIA
Jednostki do konwersjibaratmkPammHgkg/cm2psi MPa
bar10,9871007501,0214,50,1
atm1,0131101,3257601,03314,70,101325
kPa0,010,00986917,500620,0101970,1450380,001
mmHg0,001330,001320,13332210,001360,01930,000133
kg/cm20,9810,98698,067736114,20,098067
psi0,06890,0686,894851,70,070310,006895
MPa109,869210007500,6210,1971145,0381

KONWERSJA JEDNOSTEK SIŁY
Jednostki do konwersjiNkgflbfozf
N10,1019720,248093,596943
kgf9,80665012,20462235,273961
lbf4,4482220,453592116,000003
ozf0,2780140,0283500,06251

KONWERSJA JEDNOSTEK MASY
Jednostki do konwersjigkgozlb
g10,0010,0352740,02205
kg1000135,2739622,204623
oz28,3495230,02834910,0625
lb453,5922920,45359215,9999971

 labor@kalibrux.pl