HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

JEDNOSTKI MIAR

TABELE KONWERSJI

TERMINOLOGIA

METODY WZORCOWANIA

LINKI

LINKI

Główny Urząd miar
Polskie Centrum Akredytacji
Polski Komitet Normalizacyjny
Deutschen Kalibrierdienst
Bureau International
des Poids et Mesures
Beuth (Wydawnictwo Techniczne)
European Association of National Metrology Institutes (EURAMET)
VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation
Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów w metrologii VIM wyd.3:2008 r.
Przewodniki do wyznaczania niepewności
Wykaz laboratoriów wzorcujących akredytowanych w DKD - Niemcy
Wykaz laboratoriów wzorcujących akredytowanych w CIA - Czechy
Wykaz laboratoriów wzorcujących akredytowanych w SNAS - Słowacja
Przewodniki do dyrektyw UE
Rejestr produktów niebezpiecznych
 labor@kalibrux.pl