HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

KONTAKT

PERSONEL

CERTYFIKATY

MAPA DOJAZDU

PERSONEL

jarek marcin
Jarosław Wójcik
właściciel, inżynier metrolog,
trener szkoleń specjalistycznych,
kierownik laboratorium wzorcującego i badawczego

+48 604 94 33 76
labor@kalibrux.pl

Marcin Pietrzyk
inżynier specjalista badań
i pomiarów elektrycznych,
kierownik techniczny laboratorium
wzorcującego i badawczego

+48 513 198 222
pietrzyk@kalibrux.pl

 labor@kalibrux.pl