HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

HOME

O NAS

KOMPETENCJE

WIZJA

POMOC UE

Loga projektu

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

Zakład Badań i Rozwoju „KALIBRUX” Wójcik Jarosław w ramach projektu „Modernizacja wyposażenia laboratoryjnego stosowanego do wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiarów wielkości fizycznych” o łącznej wartości 63000,- PLN otrzymał dofinansownie w wysokości 37800,- PLN co stanowi 60% wartośi projektu.

W ramach tego projektu firma zakupiła:

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.

 labor@kalibrux.pl