HOME Zakład Badań i Rozwoju „KalibruX
HOME OFERTA SYSTEM JAKOŚCI INFO KONTAKT ZAPYTAJ

WRÓĆ

OPIS PROCESU

METODY

STANOWISKA BADAWCZE
Przyrząd do kompleksowych testów
bezpieczeństwa użytkowania
wyrobów elektrycznych
MULTITESTER
Producent: METREL
System pomiarowo obciążający
Rejestracja wielkości elektrycznych U, I, R, P,
cos ø
Producent: LUMEL
System pomiaru i rejestracji temperatury
9 – kanałów w kącie probierczym
Zakres 0°C do 350°C
Producent: CZAKI
System do badań cyklicznych zdolności
włączania pod obciążeniem
Zakres obciążenia do 25 A
Producent: AMETEK
Kompleksowy system pomiarów i rejestracji
parametrów elektrycznych i temperatury
Stanowisko do badań odporności na żar
Zakres do 1000°C
Producent: KALIBRUX
Stanowisko do badań odporności
na wnikanie wody
Zakres IPX4
Producent: KALIBRUX
Komora temperaturowa do badań
odporności na mięknienie
materiałów termoplastycznych
Producent: KALIBRUX
Stanowisko do badań odporności
wyrobów na swobodne spadki
Producent: KALIBRUX

 labor@kalibrux.pl